Loading

Ateitininkų įžodžio diena

Kristaus Karaliaus iškilmėse Kauno ateitininkai Eucharistiją šventė kartu, nes tai ir ateitininkų Įžodžio diena. Aleksandro Stulginskio ateitininkų kuopą papildė keturi jaunučiai ateitininkai ir vienas moksleivis ateitininkas. Dvasios vadas kun. Nerijus Pipiras sveikindamas pilnateisius ateitininkus linkėjo gyventi pagal keturis ateitininkų principus.

Parašykite mums* - Laukai privalomi.