Loading

Svarbi informacija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-349 "Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo", informuojame, kad nuo 2020-03-16 iki 2020-03-27, nustatytos privalomos vaikų atostogos ir taip stabdomas ugdymo procesas. 

Vadovaujantis Ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdžio protokolu, pedagogams sudarytos sąlygos dirbti nuotoliniu būdu. Dirbdami nuotoliniu būdu pedagogai užsiima savišvieta, rengia metodines priemones, planuoja būsimas ugdomąsias veiklas, skaito naujausią metodinę literatūrą, domisi šiuolaikinėmis švietimo inovacijomis ir aktualijomis, rengia individualias ir diferencijuotas užduotis mokiniams ir kt. Šiuo metu ruošiamasi nuotolinio mokymosi proceso įgyvendinimui jei per 2 savaites grėsmė dėl koronaviruso išplitimo nesumažės. Kovo 16-27 dienomis užduotys nuotoliniu būdu atostogaujantiems mokiniams nebus siunčiamos.

Atsižvelgiant į esamą situaciją dėl sparčiai plintančio viruso, rekomenduojame mokiniams nesilankyti masinio susibūrimo vietose, laikytis higienos reikalavimų.

Kviečiame sekti informaciją Sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje ir susipažinti su dažniausiai užduodamais klausimais dėl COVID-19 ir atsakymais į juos: http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/duk-covid-19.

Parašykite mums* - Laukai privalomi.