Loading

,,Piršteliai atranda formas ir spalvas"

Kauno A.Stulginskio mokyklos specialioji pedagogė-logopedė, metodininkė  Rūta Šavirienė inicijavo respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, projektą  "Piršteliai atranda formas ir spalvas". Projekte dalyvavo šalies priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo klasių mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, kuriems teikiama švietimo pagalba, švietimo pagalbos specialistai, mokytojai.

Vykdant projekto veiklas siekiama lavinti ugdytinių pažintinę ir komunikavimo kompetencijas stebint supančio pasaulio spalvas,  įvairias formas, dydžius, juos lyginant, liečiant įvairius paviršius (faktūras, tekstūras), mokyti ir skatinti ugdytinius perteikti jausmus bei kurti, puoselėti kūrybiškumą, estetinį suvokimą, lavinti smulkiąją motoriką, socialinę ir meninę kompetencijas. Bendrauti ir bendradarbiauti su kitų ugdymo įstaigų ugdytiniais, pedagogais, švietimo pagalbos specialistais.

Parašykite mums* - Laukai privalomi.