Loading

ALDONAI STULGINSKAITEI-JUOZEVIČIENEI - 100

ALDONAI STULGINSKAITEI-JUOZEVIČIENEI - 100

2021 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio duktė Aldona Stulginskaitė-Juozevičienė švenčia 100 metų jubiliejų. Gyvendama už Atlanto ji  palaikė ryšius su trimis Prezidento Aleksandro Stulginskio vardo mokyklomis Lietuvoje.

Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos bendruomenė jungiasi prie Lietuvos Respublikos Prezidento sveikinimo: „Šiandien Jūs esate mūsų ryšys, gyvoji mūsų grandis su Pirmąja Respublika, su 1918 metais atgimusia Lietuvos valstybe ir pirmaisiais jos vadovais. Per Jus su dabarties karta kalbasi pati istorija ir mums yra didelė dovana prisiliesti prie jos ištakų...“

Mokyklos bendruomenė dėkoja už parodytą meilę Lietuvai ir mokyklų bendruomenėms, už išsaugotas tautos vertybes ir tikėjimą.

Prezidentas Aleksandras Stulginskis su žmona Ona Matulaityte-Stulginskiene ir dukra Aldona 1926 m.

Parašykite mums* - Laukai privalomi.