Loading

„Kokybės krepšelis“

 Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras dalyvauja  projekte „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001, kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti.

Parašykite mums* - Laukai privalomi.