Loading

Šv. Mišios

Šiandien dalyvavome monsinjoro Kęstučio Grabausko aukotose šv. Mišiose Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje ir meldėmės už prezidentą Aleksandrą Stulginskį, jo šeimą, visus mokinius ir mokytojus, gyvus ir mirusius bendruomenės narius.

Parašykite mums* - Laukai privalomi.