Loading

Konferencija "Asmenybės tapsmo - pagrindinio geros mokyklos požymio - ugdymas"

Balandžio 25 d. mokytoja Jūratė Trimailovienė dalyvavo respublikinėje  konferencijoje  "Asmenybės tapsmo - pagrindinio geros mokyklos požymio - ugdymas" Kauno Pilėnų progimnazijoje. Mokytoja dalijosi savo įgyta patirtimi iš kokybės krepšelio mokykloje organizuojamų mokymų "Mąstymo mokykla" taikomo metodo įrankių pasiektais rezultatais su savo klasės mokiniai. Pranešimo tema "Patyriminio mokymo galimybės pradiniame ugdyme naudojant mąstymo metodą". Išklausiusi kitų pranešimų IKT temomis, mokytoja įgijo vertingos patirties, kurią pritaikys pamokose ugdydama mokinių kompetencijas.

Parašykite mums* - Laukai privalomi.