Loading

Kviečiame

Kviečiame

rugsėjo 21 d. 18 val.

visus susiburti bendrai maldai

Kauno Gerojo Ganytojo bažnyčioje.

šv. Mišios, skirtos mokyklos bendruomenei –

už gyvus ir mirusius jos narius ir

Prezidento Aleksandro Stulginskio atminimui.

Parašykite mums* - Laukai privalomi.