Loading

Informacija tėveliams

Registracija prasideda nuo 2024 m. kovo 15 d. informacinėje sistemoje https://imokykla.kaunas.lt/ 

Registracija informacinėje sistemoje vykdoma iki gegužės 31 d., vėliau prašymus galima pateikti tik pasirinktoje mokykloje.
Mokyklų aptarnavimo teritorijas žr. nuorodoje https://imokykla.kaunas.lt/zemelapis/
Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
Prašymų teikimas

Informacinėje sistemoje į pasirinktas mokyklas pateikiami ne daugiau kaip du prašymai. Jeigu tarp pasirinktų mokyklų nėra priskirtosios mokyklos pagal deklaruotą gyvenamąją vietą Savivaldybės teritorijoje, informacinė sistema savaime šią mokyklą parenka kaip papildomą.
Nesant galimybės prašymo pateikti informacinėje sistemoje, jis pateikiamas tiesiogiai pasirinktoje mokykloje nuo kovo 15 d.
Registracija mokytis Kauno Aleksandro Stulginskio mokykloje ir prašymų teikimas

Jei vieno iš tėvų ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Savivaldybės teritorijoje, prašymą pradėti mokytis 2024–2025 m. m. Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose reikia pateikti Prašymų priimti mokytis į bendrojo ugdymo mokyklas informacinėje sistemoje https://imokykla.kaunas.lt/.
Prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
Registracija informacinėje sistemoje vykdoma iki gegužės 31 d.
Nuo 2024 m. birželio 1 d. prašymus galima pateikti tik mokykloje.
Jei nėra galimybės pateikti prašymo informacinėje sistemoje, jį galima užpildyti mokyklos raštinėje (turėkite asmens dokumentą) arba mokyklos el. paštu rastine@stulginskio-mokykla.lt 
Prašymo priimti į mokyklą formą rasite čia.
Reikia pateikti šiuos dokumentus:

prašymas (pildomas elektroniniu būdu per internetinę svetainę http://kaunas.lt arba https://imokykla.kaunas.lt , arba mokykloje),
vaiko gimimo liudijimo arba paso kopija,
pažyma apie vaiko sveikatą (forma Nr. 027-1/a, forma Nr. 027) iki rugsėjo 15 d.
asmuo, pageidaujantis pradėti mokytis pagal pagrindinio ugdymo pirmosios dalies programą, prie prašymo prideda įgyto 4 kl. išsilavinimo pažymėjimą (originalą)
asmuo, pageidaujantis tęsti mokymąsi pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos I d. – mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą (originalą) apie mokymosi pasiekimus ankstesnėje mokykloje.
Specialiųjų poreikių turinčių mokinių tėvai teisės aktų nustatyta tvarka papildomai pateikia specialiuosius poreikius įrodančių dokumentų kopijas.
Raštinės darbo laikas:

pirmadieniais–ketvirtadieniais 7.30–12.00 val., 12.45–16.30 val.

penktadieniais – 7.30–12.00 val., 12.30–15.00 val.

Raštinės telefonas +370 37 31 20 88. 

 

Papildomos informacijos galima teirautis telefonu

+370 60189725 – Egidija Laurinavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Priėmimo komisijos pirmininkė

Parašykite mums* - Laukai privalomi.