Loading

Darželis darželyje

     Kauno Aleksandro Stulginskio mokykla-daugiafunkcis centras kartu su Kauno technikos profesinio mokymo centru pradėjo vykdyti ilgalaikį ekologinį projektą, skirtą ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikams "Darželis darželyje". Projekto tikslas - ugdyti vaikų socialinius įgūdžius ir gebėjimus pažinti augalus, jų vystymosi etapus, gamtos vientisumą ir harmoniją bei skatinti Centro bendruomenę  bendradarbiauti, kuriant edukacines erdves.

      Vieną iš uždavinių "Plėtoti bendradarbiavimą ir dalijimąsi edukacinių erdvių, ugdančių mokinių sąmoningumą aplinkai kūrimo gerąja patirtimi su socialiniais partneriais" padeda įgyvendinti Kauno technikos profesinio mokymo centras, kuris pagamino pakeltas lysves daržovėms iš perdirbtų medienos atraižų.

Parašykite mums* - Laukai privalomi.