Loading

Lietuva skaito

Kauno Aleksandro Stulginskio mokyklos - DC  biblioteka dalyvavo akcijoje ,,Lietuva skaito". Lietuvių kalbos ir literatūros vyr. mokytoja Jūratė Maciulevičienė  skaitė J. Biliūno  apsakymą ,,Brisiaus galas" pailgintos dienos grupės mokiniams Kauno  miesto savivaldybės Vinco Kudirkos bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. Gražių minčių ir pastebėjimų pasakė šios bibliotekos darbuotoja Danguolė Aukštikalnienė. Ji mokiniams padovanojo  Rūtos Montvilaitės knygą ,,Septyni paukščių įstatymai".

Vitalija Jakštienė

Virginija Arlauskienė

Parašykite mums* - Laukai privalomi.