Loading

Aleksandro Stulginskio kuopos ateitininkai

Aleksandro Stulginskio kuopos ateitininkai kaip ir kasmet dalyvavo Šv. Mergelės Marijos atlaiduose (Šilinėse). Eidami Kryžiaus kelią apmąstėme Kristaus nueitą kelią ir mūsų kelią.

Meldėmės už amžinybėje esantį Prezidentą Aleksandrą Stulginskį, už tėvelius ir draugus.

Parašykite mums* - Laukai privalomi.