Loading

Prezidento Aleksandro Stulginskio 50-osios mirties metinės

Rugsėjo 16-22 dienas mokyklos bendruomenė skyrė  mokyklos vardatėvio Prezidento Aleksandro Stulginskio 50-osioms mirties metinėms. Klasių valandėlių metu mokiniai prisiminė Prezidento biografiją, ypač tremties metus, nuveiktus darbus Lietuvai, įamžinimą. Lankėme kapą, padėjome gėlių prie paminklo Istorinėje Prezidentūroje Kaune. Aleksandro Stulginskio ateitininkų kuopa dalyvavo kasmetiniame piligrimų žygyje, skirtame Prezidentui. Judumo diena su dviračiais, riedėmis, paspirtukais ir pėsčiomis – Prezidentui. Gerojo Ganytojo bažnyčioje šventėme Eucharistiją ir  meldėmės už amžinybėje esantį Prezidentą bei mokyklos bendruomenę.

Parašykite mums* - Laukai privalomi.